katiefarmsmiles

Wow those Katie Farm smiles!

Katie Farm booth at the Duncan Farmer’s Market